Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2018

DAGSORDEN for onsdag den 16/5-2018

Kayak Republic Børsgade 2

 

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Forslag til punkt 5 skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

GAMMELHOLM

BEBOERFORENING

 

 

Beboerforeningen har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne

KONTAKT OS

 

Formand:

 

Michael Thorup

Cort Adelersgade 12, 3 th

1053 Kbh K

mobil 20868636

Email til formanden