GENERALFORSAMLING 202026/8-2020 19:00 - Sundance i Havnegade

(max. 50 pladser pga. Corona)Dagsorden


  1. Valg af dirigent og 2 referenter
  2. Formanden og eventuelle arbejdsgrupper aflægger beretning
  3. Kasserer aflægger beretning
  4. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 
  5. Indkomne forslag, herunder nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
  6. Havnebad i Havnegade
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Referat af Generalforsamling 2020 er på vej..

 

GAMMELHOLM

BEBOERFORENINGBeboerforeningen har til formål at arbejde for at bevare og udvikle Gammelholm som boligområde for beboerne

KONTAKT OS


Formand:

 

Peter Rostrup Nielsen

Havnegade 41, 5 sal

1058 K


Email til formanden