Beboerforeningen arbejder for  udvikling af GAMMELHOLM

til fordel for beboerne

Få vores nyhedsbrev på mail


6-8 GANGE ÅRLIGT


Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan du følge med i foreningens arbejde og vi kan nemmere kommunikere med dig og f.eks. indkalde til generalforsamling.


Din email videregives ikke til andre og du kan altid afmelde dig.

Status på Petanquebane-projektet

Vi har som tidligere nævnt etableret en arbejdsgruppe som arbejder for at få etableret en petanquebaner på Havnepromenaden. De skulle ligge der hvor der p.t. er opstillet nogle murede buer – en midlertidig installation i anledning af Arkitekturåret (opstillet i strid med lokalplanen).

Arbejdsgruppen og Gammelholm Beboerforening har søgt Indre Bys Lokaludvalg om 20.000 kr. til opstilling af to bord-bænk-sæt så tilskuere/oversiddere kan sidde med kaffen (eller et glas etellerandet) og betragte spillet. Indre Bys Lokaludvalg har givet forhåndstilsagn om de 20.000 kr. under forudsætning af at projektet godkendes i Københavns Kommune og banerne etableres.
Vi ansøgte endvidere Kultur- og Fritidsudvalget om 200.000 kr. til etablering af banerne.

Ultiomo februar fik vi en nedslående melding fra Kommunens Fritidsforvaltning:
” KæreGammelholm Beboerforening
Din ansøgning omstøtte tilAnlæggelse af Petanquebaner på havnepromenaden, Havnegadeblev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24. februar 2024.
Da der ikke er afsat midler til formålet på udvalgets budget, gives der afslag på ansøgningen. Du kan læse referat fra mødet her:

Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelser er endelige og kan ikke påklages til anden myndighed.
Held og lykke med projektet fremover.”

Arbejdsgruppen har dog endnu ikke givet op, og søger nu muligheder for en alternativ finansiering.
Vi vil derfor nu søge om tilsagn til finansiering hos Gammelholms hoteller, restauranter, barer, større virksomheder mm. Vi håber så, at Teknik og Miljøforvaltningen vil støtte op om at projektet gennemføres hvis vi kan skaffe midlerne til at finansiere anlæg af banerne.

Har du ideer til potentielle ”sponsorer” hører vi gerne fra dig. Skriv til peter@petermuschinsky.dk

Køb nemt medlemskab på Dankort og Mobilepay

Fordele ved medlemskab af foreningen

  • GRATIS stadepladser på de årlige loppemarkeder (8. juni er UDSOLGT pga. pladsmangel ved byggeplads)

  • RABAT hos lokale forretningsdrivende på loppemarkeddagen

  • Adgang til foreningens arrangementer

  • Mulighed for at påvirke udviklingen i lokalområdet via foreningens samarbejde med Indre By Lokaludvalg, kommune o.a.

  • Stemmeret på generalforsamlingen

Fakta om Gammelholm

  • 2.800 borgere / 150 opgange / 1.100 postkasser

  • 384 følgere på Facebook

  • 175 læsere på nyhedsbrev 

  • +200 medlemmer

  • 1550 besøg på hjemmeside
Indre By Lokaludvalg

Gammelholm Beboerforening har plads i Indre By Lokaludvalg.

Formand Michael Thorup er foreningens repræsentant.


Se mere om lokaludvalget her:

www.indrebylokaludvalg.kk.dk

Mød os på Facebook